Bibliotēka

Garlībs Merķelis Praviešu klubs

Krause. Erinnerungen

Brotze. Katalogs no izstādes

Himna liepai

Rērihs. Cilvēks un daba

Vecie parki

Muižas ainava

Ir izdota grāmata par Liepas muižu “Liepas muižas pagātne, tagadne, nākotne”. Grāmatas tirāža ir ierobežota. Jūs varat jau šodien pasūtīt savu grāmatas eksemplāru, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: info@liepasmuiza.lv vai apmeklējot Liepas muižu.