"Liepas muiža"

Līdz mūsu dienām saglabājies Liepas muižas (agrāk Lindenhoff) arhitektoniskais ansamblis ir lieliska daudzfunkcionālā telpa. Tā atrašanās vieta, apkārtējā vide, kultūrvēsturiskais mantojums rada to īpašo noskaņu, kāda ir nepieciešama rekreācijai un kultūrizglītībai. Senatnē Liepas muiža bija vienots arhitektūras ansamblis. 17.gadsimta beigās muižas teritorijā tika izveidots plašs liepu parks, kas izcēla apkārtnes savdabību un tās gleznainuma neatkārtojamību. 

"Liepas muižas attīstības biedrība" ir izveidota, lai atjaunotu un saglabātu šo muižu, iekļaujot to starptautiskajā sociokultūras telpā. 
Muiža nav valsts kultūras piemineklis. VKPAI izsniegtajā izziņā ir atzīmēts, ka Liepas muižas teritorijā atrodas vietējās nozīmes arheoloģiskais piemineklis (valsts aizsardzības numurs 482). Pašlaik jau ir pazudušas daudzas vēsturiskās celtnes, ainavas elementi. Tāpat pazudušas mazās arhitektūras formas un aizaugusi bija agrākā dīķu sistēma un strūklaka. 

Biedrība uzskata par nepieciešamu atjaunot vienotu kultūrvēsturisko muižas ansambli, pēc iespējas saglabājot tā autentiskumu. 
Senās vācu, krievu un latviešu muižas - slavenu dzimtu īpašumiem bija nozīmīga loma mūsdienu Latvijas, Krievijas un Vācijas izveidošanā. Tās sevī saglabā unikālas vēstures liecības. To vēstures popularizēšanas mērķis ir plašas auditorijas, pirmām kārtām bērnu un jaunatnes ieinteresēšana par kultūras un vēstures mantojumu. Tas palīdz apzināties vēsturiskās saknes un izkopj patriotismu, kā arī palīdz veidot garīgo un ētisko pamatu. 

Nav jēgas tērēt laiku, lai mēģinātu izmērīt atjaunošanas darbu apjomu naudā. Savukārt  nekādā naudā nevar izmērīt šīs vietas garīgo vērtību. Atbrauciet, pastaigājiet pa parku, ieskatieties dīķu dzelmēs, noglāstiet ar roku vecu ozolu vai senu liepu, palūkojieties tālu aiz horizonta, apskatiet lielā Krauzes darināto muižas karti, un Jūs sapratīsiet – nav cita ceļa kā vien visiem spēkiem veicināt atdzimšanu!

Arī Jūs varat piedalīties muižas atjaunošanā un attīstībā, dodot savu nenovērtējamo ieguldījumu lieliskā darbā. Sekojiet saitei, lai sīkāk uzzinātu par šo unikālo iespēju.