Muižas vēsture

Liepas muižas attīstības biedrība pa gabaliņam vien vāc vērtīgu informaciju par muižu. Mēs strādājam bibliotēkās, arhīvos, novadpētniecības un mākslas muzejos dažādās valstīs atrodot ar vien jaunu informāciju. Īpašu mūsu interesi piesaista "muižas cilvēki" - tie kuri radīja ne tikai muižas ārējo izskatu, bet arī radīja iekšējo atmosfēru un Liepas Muižas "radošo garu".

Šeit Jūs varat lasīt par LIEPAS MUIŽAS VĒSTURI

Šeit Jūs varat iepazīties ar Liepas muižas DZIMTSĪPAŠNIEKIEM kopš muižas dibināšanas brīža – diženiem cilvēkiem, kuri ir ietekmējuši Latvijas un citu valstu vēstures gaitu.

Sadaļā MUIŽA KĀ KULTŪRAS FENOMENS Jūs varat uzzināt par vēturiskiem notikumiem un spilgtām personībām, kuras ir viesojušās muižā, uzzināt par “Praviešu klubu” un citus interesantus faktus.

Šeit ir aplūkojamas MUIŽAS VĒSTURISKAS FOTOGRĀFIJAS.
 
UZMANĪBU!
Izdošanai tiek gatavota grāmata par Liepas muižu “Liepas muižas pagātne, tagadne, nākotne. Lindenhofas kultūrfenomens”. Manuskripts jau ir pabeigts, tiek pārbaudīta tā struktūra un grāmatas ilustrācijas, lai notiektu fotogrāfiju autentiskumu. Ir uzsākta atsevišķu nodaļu tulkošana uz latviešu valodu. Grāmata apraksta Liepas muižas vēsturi, kultūru, muižas īpašniekus, tās darbību. Grāmatas tirāža ir ierobežota. Jūs varat jau šodien pasūtīt savu grāmatas eksemplāru, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: purnat@yandex.ru.